DIVADELNÍ A FILMOVÁ SPOLEČNOST - ZITY KABÁTOVÉ
 

Obecná pravidla fotografie a kompozice 
 1. Myslete za diváka a předkládejte mu na co se má dívat / body zájmu 
 2. Používejte body zájmu pro navozeni charakteru fotografie
 3. Používejte hloubku ostrosti
 4. Divák vidí jen to co je na fotografii
 5. Pokud nezní zadání jinak, fotografie ukazují hezčí obrázky než jsou v reálu (vylepšujeme)
 6. Neexistuje pravidlo které se nedá porušit / porušení pravidla musí fotografie sama dostatečně vysvětlovat
 7. Fotografie která potřebuje vysvětlení je velmi pravděpodobně špatná
 8. Fotografie která neudrží pozornost na alespoň 10 sec asi nebude ta správná fotka  

Pravidla pro portréty 
 1. Oko do duše okno
 2. Bližší oko je vždy ostré
 3. Používejte hloubku ostrosti / myslete na bokeh
 4. Fotografovaná osoba se divá do fotografie
 5. Fotografujeme z výšky očí
 6. Využíváme zlatý rez, třetiny, minimalizujeme středovou kompozici
 7. Používejte body zájmu
 8. Z hlavy nic neroste
 9. Model není přetínán horizontálními vertikálními ani diagonálními čárami nebo liniemi
 10. Dbáme na to aby objekt neměl vady (vlasy, špína, neupravený oděv, namalování)
 11. Fotografovanou osobu se snažíme zachytit hezčí než je
 12. Portrét není jen vizuální záležitost, snažíme se zachytit i osobu a povahu a to co není vidět.
 13. Objekt odpíchněte od pozadí 
   
Pravidla pro krajinu
 1. Využíváme pravidlo třetin nebo zlatého řezu
 2. Třetiny nemusí být stejné
 3. Používejte body zájmu
 4. Využívejte funkci mozku diváka pro plochy které mozek dopočte
 5. Ubíhající linie začínají nebo končí v rozích
 6. Pokud obraz ma diagonálu přiznejte ji
 7. Seskupujte objekty (blízko, středně daleko, daleko)
 8. Používejte velkou až hodně velkou hloubku ostrosti / nebo Hyperfokální fotku

Pravidla pro produktovou fotografii
 1. Produktová fotografie je vždy perfektní
 2. Vždy je jasné co je produkt
 3. Krom produktu je vše nepodstatné
 4. Vše co je na fotografii tam je pro umocnění produktu / co tohle nesplňuje nemá zde co dělat
 5. Produktová fotografie je vždy komponovaná 
 6. Středová kompozice převažuje
 
Pravidla pro reportáž / dokument
 1. Snažíme se o (věrné) zachycení daného místa, děje, události
 2. Myslete na diváka, vidi jen co je na fotografii, používejte širší záběry
 3. Zachycujte atmosféru
 4. Reportáž, dokumentace nebývá jen jedna fotografie, používejte cykly (3 až 4 fotografie)
 5. Čistá reportáž je pravdivá, tendenční reportáž/dokument je manipulace
   
 

cs